หัวข้อมาใหม่

เครือข่าย SGS - PGS สงขลา ลงตรวจแปลงรอบสาม วันที่สอง

23 ก.ย. 2563

เพื่อสุขภาพของประชาชน

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

ทีมตรวจแปลงของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา ลงตรวจแปลงรอบที่ ๓ วันที่สอง  จำนวน ๕ แปลงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานSGS-PGS มีตัวแทนเครือข่ายเกษตรฯ บ.ประชารัฐฯ มูลนิธิชุมชนสงขลา รพ.หาดใหญ่ ร่วมลงตรวจแปลง

เครือข่าย SGS - PGS สงขลา ลงตรวจแปลงรอบที่สาม วันแรก

19 ก.ย. 2563

เพื่อสุขภาพของประชาชน

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

ทีมตรวจแปลงของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา ลงตรวจแปลงรอบที่3วันแรก จำนวน 8 แปลงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานSGS-PGS
มีตัวแทนเครือข่ายเกษตรฯ บ.ประชารัฐฯ มูลนิธิชุมชนสงขลา รพ.หาดใหญ่ ร่วมลงตรวจแปลง

พบกับสินค้าเกษตรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SGS-PGS

21 พ.ค. 2563

พบกับสินค้าเกษตรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SGS-PGS ของเครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา ตามวัน เวลาและสถานที่ต่อไปนี้ครับ

วันจันทร์และวันพุธ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

วันศุกร์ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล

วันเสาร์ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ บริเวณ FOOD EXPRESS ถนนสามชัย

ใกล้ที่ไหนเชิญไปที่นั่นนะครับ

Green Smile App Default Banner

13 มี.ค. 2563

 

พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมบ้านเครือข่าย พชอ.หาดใหญ่

29 พ.ย. 2562

"พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมบ้าน"

พชอ.หาดใหญ่ โดยสสอ.หาดใหญ่ประสานทีมเยี่ยมบ้านในแต่ละรพ.สต.ของอำเภอหาดใหญ่ มาร่วมอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home เพื่อใช้ในการเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางทางสังคม นำข้อมูลที่ได้มาสู่ระบบข้อมูลกลาง เสริมหนุนการทำงานในภาพรวม

เริ่มตั้งแต่การสมัครสมาชิก ทำความเข้าใจสัญลักษณ์ เครื่องมือที่ออกแบบและวิธีการใช้ เน้นการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านรายบุคคล ถ่ายภาพ สำรวจความต้องการ การวัดสัญญาณชีพ การทำดัชนีมวลกาย ฯลฯ รวมไปถึงระบบกลุ่มในการทำงาน โดยมีสสอ.ทำหน้าที่เป็น Admin

มีบางคนใช้มือถือบางรุ่นที่ไม่สามารถใช้งานได้ เป็นปัญหาที่ยังไม่รู้คำตอบ แต่โดยรวมแล้วเป็นไปด้วยดี ทุกคนพอใจกับความสดวกในการใช้งาน แต่ก็ต้องการเวลาในการเพิ่มทักษะ โปรแกรมเมอร์เองกำลังปรับวิธีการเพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนของสายสาธารณสุข โดยศึุกษารูปแบบของ saver ในฝั่งสาธารณสุข เพื่อออกแบบการส่งต่อข้อมูลจาก iMed@home ไปให้ไอทีของทางสาธารณสุขโดยตรง หากทำได้ ฝั่งสาธารณสุขจะได้ไม่ต้องทำงานบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน

ข้อดีการที่โปรแกรมเมอร์อยู่ในระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนที่พบได้ง่าย ระบบข้อมูลที่มาจากชุมชนและพื้นที่จะเป็นข้อมูลที่มีชีวิต และปรับเป็นปัจจุบันโดยคนทำงานด้วยกัน เช่นนั้นแล้ว ระบบข้อมูลจึงไม่ใช่ทางเทคนิค จ้างไอทีเก่งๆมาทำแล้วจบ หากแต่เป็นกระบวนการทางสังคมที่ดึงทุกฝ่ายมาทำงานร่วมกัน

เครือข่ายพลเมืองอาสากระบี่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพื้นที่อำเภออ่าวลึก เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

14 พ.ย. 2562

"เครือข่ายพลเมืองอาสากระบี่ ลงพื้นที่เยี้ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้ยากลำบาก ในพื้นที่อำเภออ่าวลึก ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) ร่วมกับแกนนำพลเมืองอาสาอำเภออ่าวลึก และทีมสื่อมวลชนพลเมืองอาสาจังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่เยี้ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส เพื่อมอบทุนสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ยากลำบาก จำนวน 6 ราย ที่มีการสำรวจข้อมูลโดยพลเมืองอาสาอำเภออ่าวลึก มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลชุมชน imed@home และได้ผ่านการคัดเลือก พิจารณาเพื่อช่วยเหลือโดยแกนนำพลเมืองอาสาอำเภออ่าวลึก ได้แก่ ผู้ยากลำบากในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง 1 ราย ตำบลอ่าวลึกใต้ 2 ราย ตำบลแหลมสัก 1 ราย ตำบลนาเหนือ 1 ราย และตำบลเขาใหญ่ 1 ราย

ในนามของศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ ขอขอบคุณพี่น้องเครื่อข่ายพลเมืองอาสาอำเภออ่าวลึก และทีมสื่อมวลชนพลเมืองอาสาจังหวัดกระบี่ ที่ร่วมกันลงพื้นที่ และให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ยากลำบาก ในครั้งนี้

สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ยากลำบากโดย กองทุนพลเมืองอาสาเพื่อสังคมสุขภาวะจังหวัดกระบี่ สำนักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ เครือข่ายพลเมืองอาสาอำเภออ่าวลึก ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ตลาดโรงพยาบาลหาดใหญ่กรีน​สมาย เปิดวันศุกร์ ที่ 13 ธ.ค. 62

07 พ.ย. 2562

ตลาดโรงพยาบาลหาดใหญ่กรีน​สมาย เปิดวันศุกร์ ที่ 13 ธ.ค. 62 โดย

  1. ปลอดสารเคมี​ ยาฆ่าแมลง​อย่างเด็ดขาด​ เพราะงั้นรับเฉพาะ​ PGS​ กับ​ Oganic
  2. ลดขยะ​ no​ foam , no​ plastic bag,  no​ singer  use
  3. มี QR code  สอบทวนกลับถึงแหล่งผลิตได้
  4. มีแต่เต้นท์​ ไม่มีโต๊ะและเก้าอี้บริการ
  5. เก็บค่าบริการเต้นท์ละ​100บาท​ สำหรับคนงานที่มาช่วยกางเต้นท์และทำความสะอาด
  6. มีการสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนทุกสัปดาห์​ ถ้าพบ​ จะตัดสิทธิ์​เกษตรกรรายนั้นทันที
  7. ตลาดเปิดทุกวันศุกร์​ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)​ เวลา​ 10.00 - 15.00 น.
  8. ผู้ขายควรสวมเอี้ยมใส่หมวก
  9. วิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่ม​ สามารถรับของเกษตรกรรายอื่นที่ผ่าน​ PGS​ มาจำหน่ายได้ แต่ต้องติด sticker หรือมี QR Codeด้วย
  10. ในวันเปิด​ มีการแจกของที่ระลึกสำหรับ100ท่านแรกที่มาลงทะเบียนกับ​ App​ Green​ Smile

ผู้บริโภคโหลด App แล้วสามารถติดต่อสั่งซื้อผลผลิตหรือจองผลผลิตโดยตรงกับเกษตรกร และตรวจสอบมาตรฐาน/กระบวนการผลิตของเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่ายในตลาด

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ค ตลาดหาดใหญ่กรีนสมาย

งานกีฬาสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2

15 ส.ค. 2562

ขอเชิญชวนคนพิการทุกท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม งานกีฬาสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2
ในวันที่ 26 ส.ค.2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง โรงยิม 2 โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ผู้ใดประสงค์เข้าร่วมงานสามารถแจ้งความประสงค์มายังผู้ประสานงานสภาฯ 093-7104945 (เพียงอัมพร)

ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตรายบุคคล

09 ส.ค. 2562

นัดแกนนำพมจ. สสจ. อบจ. ดูตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตร่วมกันเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานกับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา(และที่อื่นๆในอนาคต) นำกรอบตัวชี้วัดของพม.ที่ถือว่าเป็นแม่บท มีทั้งสิ้น ๑๒ มิติ ซึ่งดูครอบคลุมทั้งในส่วนที่เป็นภาพรวมของระบบการดูแล

คณะทำงานเห็นชอบที่จะนำมาปรับใช้กับการวัดคุณภาพชีวิตรายบุคคล ที่ยังไม่มีการวัดโดยตรง มีข้อสรุปเป็นร่างตัวชี้วัดสำคัญ ๘ ด้านดังนี้

๑.ด้านที่อยู่อาศัย พิจารณาในตัวชี้วัดที่สำคัญคือ ความคงทนถาวรแข็งแรงปลอดภัย ความมั่นคงในการถือครองที่อยู่อาศัย (บ้านเช่า อาศัยเขาอยู่ บุกรุก ฯลฯ) ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ

๒.ด้านสุขภาพ พิจารณาตัวชี้วัด กรณีล้มป่วยดูการเข้าถึงบริการ บัตร ท.๗๔ ที่ครอบคลุมการรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และความแข็งแรง ไม่มีโรค

๓.ด้านของอุปโภค บริโภค พิจารณาตัวชี้วัดพื้นฐาน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เพียงพอหรือไม่

๔.ด้านการมีงานทำและรายได้ พิจารณาตัวชี้วัดพื้นฐาน รายได้เฉลี่ยเพียงพอหรือไม่

๕.ด้านครอบครัว พิจารณาตัวชี้วัดพื้นฐาน ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน หรือไม่

๖.ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม พิจารณาตัวชี้วัดพื้นฐาน ได้แก่ การมีอาสาสมัครดูแล การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ การเมือง การเข้าร่วมชมรม

๗.ด้านสิทธิความเป็นธรรม พิจารณาตัวชี้วัดพื้นฐาน ได้แก่ การเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน (สุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก การกู้ยืม ฯลฯ)

๘.ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พิจาณาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ลักทรัพย์ ถูกทำร้าย ถูกหลอก ภัยธรรมชาติ ฯลฯ)

หลังจากนี้จะประชุมคณะทำงานข้อมูลกองทุนฟื้นฟูฯ ระดมความเห็นอีกรอบ กำหนดวิธีวัด ปรับเข้าสู่ระบบแอพพลิเคชั่น iMed@home นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

โดยใช้ควบคู่กับหมวดความต้องการในระบบเยี่ยมบ้าน

ก้าวข้ามข้อจำกัดในการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

09 ส.ค. 2562

๕-๗ สค.นี้ กขป.เขต๑๑ และเขต ๑๒ ร่วมขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ณ งานสร้างสุขภาคใต้ ณ โรงแรมนิภาการ์เดนนอกจากเปิดเวทีเรียนรู้รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มพฤติพลังและการดูแลกลุ่มเปราะบางที่มีพื้นที่ต้นแบบมาร่วมนำเสนอ มีความรู้สำคัญๆ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ โปรแกรมคัดกรองสมองเสื่อม SALE model (คัดกรองภาวะสุขภาพ มีชมรมหรือการรวมกลุ่ม การดูแลระยะยาวในชุมชน การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต) รูปแบบการปรับระบบบริการเชิงรุกของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพอบจ.สงขลา ชุมชนเปราะบางดูแลกลุ่มเปราะบาง และระบบข้อมูลกลางผ่าน App:iMed@home

กระบวนการเหล่านี้มาพร้อมการเปิดพื้นที่ทางความคิด พยายามก้าวข้ามสุขภาวะมาสู่คุณภาพชีวิต มีการเชื่อมโยงเครือข่ายหลากหลาย ข้ามพื้นที่ ข้ามเพศ ข้ามศาสนา ดูแลทั้งกลุ่มที่เข้าถึงสิทธิ์และเข้าไม่ถึงสิทธิ์

มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือนำบทเรียนที่ได้มาขยายผลไปในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ระหว่างตัวแทนคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๑ และเขต ๑๒ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเขาดิน กระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวลึกใต้ กระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม พังงา ผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี สุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลรือเสาะ นราธิวาส เทศบาลส่วนตำบลควนขนุน พัทลุง เทศบาลส่วนตำบลวังพญา ยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลทับช้าง สงขลา เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง สงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ นราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ตรัง

โดยมีเจตนารมณ์ความร่วมมือกันดังต่อไปนี้

๑.ร่วมกันดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุกลุ่มพฤติพลังและกลุ่มเปราะบางทางสังคม สามารถพึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือกันเองได้ รวมถึงเข้าถึงสิทธิและปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยใช้ทรัพยากร ทั้งบุคลากร งบประมาณ ตามอำนาจหน้าที่ของตนอย่างเต็มศักยภาพ

๒.สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้เกิดพื้นที่ปฎิบัติการ โดยมุ่งหวังให้มีศูนย์ประสานงาน พัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดการประสานบูรณาการ จัดตั้งชมรมหรือองค์กรผู้สูงอายุ ให้มีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพชมรมหรือองค์กรผู้สูงอายุ นำกองทุนในพื้นที่มาร่วมดำเนินการ เพื่อให้เกิดจุดเรียนรู้สำคัญในพื้นที่ภาคใต้และขยายผลต่อไป

More