เกี่ยวกับข้อมูลชุมชน

ชื่อหน่วยงาน : มูลนิธิชุมชนสงขลา

สำนักประสานงานพื้นที่  อาคารชิตตยาแมนชั่น เลขที่ 73 ซอย 5  ถ.เพชรเกษม  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์/โทรสาร  :  074-221286

มือถือ  :  086-4892086