ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

65 items(1/7) 2 3 4 5 Next » Last »|

งานวันพลเมืองสงขลา

โดย Little Bear on August,29 2018 11.23

งานวันพลเมืองสงขลา

“พลังพลเมืองนําการพัฒนา”

๒๙-๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

จัดทำโดย ภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงาน

เปิดตัว Hatyai Go Green ที่ Green Zone@Green Way

โดย Little Bear on August,23 2017 08.14

หลายปีก่อนมูลนิธิชุมชนสงขลามีความคิดจะทำอุทยานอาหารสุขภาพ ให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมในสงขลา แต่ก็เจออุปสรรคหลายอย่างโดยเฉพาะสถานที่ซึ่งหาได้ยาก แถมต้นทุนจะไปโป่งกับเรื่องการก่อสร้างและการจัดการจนต้องล้มเลิกไป

มาถึงปี 2560 ความฝันนั้นย้อนกลับมาอีกครั้ง บริษัทประชารัฐฯ โดยคุณชิต คุณจู น้องโอ๊ค จับมือกับผู้บริหารตลาดกรีนเวย์โดยคุณเกียรติ คุณใหญ่ คุณมนตรี น้องจู มูลนิธิชุมชนสงขลาเข้าไปช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตที่เป็นเกษตรอินทรีย์ที่ทำงานกันมาอย่างยาวนาน อาทิ สมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท ชมรมเกษตรอินทรีย์วิถีบ้านๆ เกษตรอินทรีย์คูเต่า คลองหอยโข่ง วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยภูมิปัญญา สวนผักคนเมือง เครือข่ายตลาดเกษตร ฯลฯ พร้อมกับรายย่อยอีกจำนวนหนึ่ง ออกแบบตลาดสุขภาพที่ชื่อ ตลาดกรีนโซน@กรีนเวย์ ขึ้น ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมจากทีมผู้บริหารตลาด

ใช้เวลาไม่นาน ตลาดกรีนโซนก็ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่าง จนกระทั่งเราจะเปิดตลาดในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ โดยจะวางสินค้าจากมาตรฐานเครือข่าย ที่มีทั้งข้าว ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ขนม น้ำสมุนไพร สมุนไพรแปรรูป ฯลฯ บนฐานเกณฑ์กลางคือไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ย่าฆ่าหญ้าที่เป็นสารเคมี หากใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตเกษตรกรจะต้องแสดงสัญลักษณ์สื่อให้เห็นอย่างชัดเจน ตลาดแห่งนี้จะมี App : Hatyai go green เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งกำลังพัฒนาเพื่อให้ทันได้ใช้ในช่วงเปิดตลาด

ยังมีอีกหลายอย่างที่จะค่อยๆพัฒนาให้สมบูรณ์ ลงตัว พวกเราทำงานกันแบบเครือข่าย ไม่ได้ของบสนับสนุนจากแหล่งทุนใดเป็นพิเศษ ใครมีกิจกรรมก็มาหนุนช่วยกัน การออกแบบตลาดนอกจากช่วยกันคิดแล้ว ยังมีน้องๆสถาปนิคมาช่วยเคาะแบบออกมาให้เห็นอย่างสวยงาม มีเพื่อนเปี๊ยกที่มาช่วยทำบู๊ท เวทีกลาง เรียกว่าช่วยกันคนละไม้ละมือ

ดูจากภาพที่ออกแบบไว้ แล้วรอดูของจริงนะครับว่าทำได้แค่ไหน ถึงไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ใกล้เคียงครับ

 คำอธิบายภาพ : greenzone-loc

 คำอธิบายภาพ : greenzone-plan-1

 คำอธิบายภาพ : greenzone-02

 คำอธิบายภาพ : greenzone-03

 คำอธิบายภาพ : greenzone-04

 คำอธิบายภาพ : greenzone-05

 คำอธิบายภาพ : greenzone-06

 คำอธิบายภาพ : greenzone-07

 คำอธิบายภาพ : greenzone-08

 คำอธิบายภาพ : greenzone-09

 คำอธิบายภาพ : greenzone-10

 คำอธิบายภาพ : greenzone-11

เชิญทุกท่านล่วงหน้านะครับ

เปิดตัวแอพ iMed@Home สำหรับเครือข่ายเยี่ยมบ้านคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเรื้อรัง

โดย Little Bear on June,27 2017 11.49

ข่าวดีสำหรับเครือข่ายเยี่ยมบ้านคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/คนยากลำบาก มูลนิธิชุมชนสงขลาได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น iMed@home สำหรับทีมงานที่ใช้สมาร์ทโฟนระบบ Android เพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านผ่านสมาร์ทโฟน

ท่านสามารถโหลดไปลองใช้งาน แอพอยู่ที่ Google Play หรือเปิด Play Store จากโทรศัพท์แล้วใช้คำค้น iMed@Home หลังจากติดตั้งเรียบร้อยให้เข้าสู่ระบบสมาชิกด้วยชื่อสมาชิกที่ใช้งานอยู่บนเว็บไซท์ตามปกติ

ส่วนระบบ iOS ทีมงานกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ รอพบกันในอีกไม่นาน

เทศบาลตำบลย่านตาขาว

โดย suvanee on March,09 2016 22.27

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลย่านตาขาวและโรงพยาบาลย่านตาข่าวประชุมชั้แจงแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตรับผิดชอบ

คืนความสุขคนพิการ

โดย suvanee on March,09 2016 12.55

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลย่านตาขาวและโรงพยาบาลย่านตาข่าวประชุมชั้แจงแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตรับผิดชอบ

บันทึกฐานข้อมูลคนพิการ

โดย tamonwan on March,03 2016 14.05

เข้าบันทึกข้อมูลไม่ได้เนื่องจากยังไม่ได้รับการกำหนดพื้นที่ในการดูแล

สมาชิกใหม่รายงานตัวครับผม

โดย saensak on February,15 2016 14.33

ยินดีที่ได้ร่วมงานครับ

คืนความสุขให้คนพิการ จัดโดยสำนักงาน พมจ.ตรัง

โดย Jumnienmal on January,16 2016 21.39

นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานเปิดประชุมคืนความสุขให้กับคนพิการ กลุ่มเปัาหมายประกอบ องค์กรปกครองส่วนทัองถิ่น ทุกตำบล ในจังหวัดตรัง  โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน มีสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังสนับสนุน    วิทยากรจากมูลนิธิชุมชนนาทวี.  ณ ห้องรัษฏา ชั้น5 ศาลากลาง จังหวัดตรัง

พัฒนาศักยภาพกลไกสุขภาวะจังหวัดปัตตานี

โดย oast on January,04 2016 22.44

จัดงาน พัฒนาศักยภาพกลไกสุขภาวะจังหวัดปัตตานี วันที่ 14 / 12 / 2558 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี

พูดคุยแนวทางในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลคนพิการในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี อบรมการบันทึกข้อมูลของคนพิการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าสู่เว็บไซต์

เวทีเตรียมงานเก็บข้อมูลคนพิการนาโยงใต้ ตรัง

โดย Little Bear on August,11 2015 10.04

กิจกรรมวันนี้ที่ นาโยงใต้ ตรัง ร่วมกันระหว่าง อบต.นาโยงใต้ ภาคประชาชน มูลนิธิชุมชนสงขลา พูดคุยแนวทางในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลคนพิการในพื้นที่นาโยงใต้ จังหวัดตรัง

65 items(1/7) 2 3 4 5 Next » Last »|